Vilka tecken önskar du? – Reformationsdagen – Högmässa i Kronoby

Första läsningen
Jer. 15:19-21

Och nu säger Herren:
Om du vänder tillbaka
skall jag låta dig komma tillbaka
och bli min tjänare.
Om ditt tal är lödigt och utan slagg
skall du få bli min mun.
Människorna skall komma tillbaka till dig,
men du skall inte komma tillbaka till dem.
Mot detta folk gör jag dig
till en ointaglig mur av koppar.
De skall angripa dig,
men de skall inte besegra dig,
ty jag är med dig,
jag skall komma till din hjälp
och rädda dig, säger Herren.
Jag skall rädda dig ur de ondas hand
och befria dig ur våldsmännens grepp.

 

Andra läsningen
Rom. 5:1-11

Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa, när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig – kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja inte bara det, vi har vår stolthet i Gud tack vare vår herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen.

 

Evangelium
Matt. 16:1-4

Fariseerna och saddukeerna kom fram till Jesus, och för att sätta honom på prov bad de att han skulle låta dem se ett tecken från himlen. Han svarade dem: ”På kvällen säger ni: Det blir vackert väder, himlen är röd, och på morgonen: I dag blir det oväder, himlen är röd och dyster. Himlens utseende kan ni tyda men inte tecknen för tiderna. Detta onda och trolösa släkte begär ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än Jona-tecknet.” Sedan lämnade han dem och gick sin väg.

 

Predikan
Det onda och trolösa släktet ska inte få något annat tecken än Jona-tecknet. Det är redan andra gången i Matteusevangeliet som Jesus talar om Jonas tecken. Den första gången är det tydligt kopplat till hans kommande död och uppståndelse, denna gång är kopplingen inte lika tydlig. Men ändå, för oss som läser det idag, är det möjligt att förstå varför Jesus svarar som han gör.

Jona var ju profeten som blev slukad av en stor fisk och som överlevde. Det har ansetts vara ett bevis på att Jona var sänd av Gud. Jesus drar en parallell till sin död och uppståndelse. Han skulle bli slukad av jorden och hans uppståndelse skulle vara beviset på att han var sänd av Gud. De skriftlärda försökte snärja Jesus och sätta fast honom, men Jesus går inte med på deras lekar. “Vädret kan ni förutspå, men fastän ni är så lärda så vet ni inget om de tider ni lever i och vad som ska hända er!” Jesu ord kunde lika bra ha riktats mot oss idag.

För några veckor sedan var församlingens anställda på skolungdomsvecka i årskurserna 7-9 och gymnasiet. Vi har ett långt och gott samarbete där vi kommer in med sådana arbetspass och uppgifter som går lite utöver vad skolan vanligtvis arbetar med. I år var en av de satsningar vi gjorde en tesverkstad med sjuorna.

Vad som slår mig är att grundskolans sjundeklassister har verkligt bra grepp om vilka problem som finns i världen idag. De teser som de producerat, som också publicerats i Kyrkpressen, lägger fingret på många av vår världs stora problem: rätt till vatten, rätt till frihet och utbildning. Rasism, mobbning, lögn, ensamhet, orättvisa, maktmissbruk, våld, miljöproblem, människohandel, diskriminering – listan går vidare. Den här listan på teser ger uttryck för den värld vi lever i idag. Plötsligt slår inte Jesu ord om det onda och trolösa släktet så långt hemifrån mera.

Ni som är lite äldre, tänk på vilka problem ni kände till som 13-åringar. Var barnpornografi eller sexuella övergrepp sådant som diskuterades då? Levde ni i en tid då man pratade om våld i hemmen eller jämnställdhet mellan könen? Sådant lyfter sjundeklassister upp idag då de får möjligheten att skriva teser. Jag är inte mycket äldre än dem, men mycket har förändrats sedan jag var ung. Inte minns jag att jag ens skulle ha känt till problem som dessa i den åldern.

Vad säger det om den värld och den tid vi lever i? Informationen rör sig snabbt, på gott och ont. Kunskap om vad som är gott, men också kunskap om vad som är ont, blir allt mera tillgänglig för oss. Sådant som tidigare kunde kräva veckor av studier hittas numera med ett par minuters effektivt googlande.

Klarar vi av att tyda tidens tecken? Eller är vi för fokuserade på våra egna angelägenheter, sådana tecken som vi önskar att Gud gav åt just oss? Vet vi ens om vilka skeenden vi är del i i världen? Eller går det för oss lika som för de skriftlärda, att vi inte förstår den tid vi lever i? Går det också för oss så att vi frågar efter fel saker? Eller är vi upptagna i det vardagliga, så upptagna med vårt jobb och våra små projekt att vi glömmer att det fortfarande finns människor som riskerar lämna utan vatten? Att det finns människor som säljs som slavar? Att det finns barn som skadas för livet av det arbete de tvingas utföra?

Just vattnet är ju en av vår tids starkaste maktfaktorer. Dricksvatten är fortsättningsvis inte en självklarhet för många människor och västvärlden gör allt vad den kan för att roffa åt sig monopol på vattnet. I vissa länder säljs det lilla vatten som finns för priser som befolkningen aldrig kan betala. Det finns platser där människor inte har råd med dricksvatten och här sitter jag och funderar hur många tior som är rimligt att lägga på en rakapparat för att hålla mitt huvud lämpligt flintskalligt. Var ligger ens uppmärksamhet egentligen? Förstår vi vilka tider vi lever i? Eller frågar vi efter fel saker?

Det tecken som Jesus erbjuder de skriftlärda är att han ska dö och uppstå. Det är ett tecken som säger att i allt detta lidande som världen är full av finns också kraft till förändring och upprättelse. Kyrkan lär att vi alla är bundna av vår synd. Vi förmår inte alltid rikta vår uppmärksamhet mot det som vi borde. Vi har inte kapacitet att bära allt elände som finns i den här världen. Det är en del av att vara människa. Och inte heller menar jag att det vardagliga är oviktigt, eller att man alltid ska fokusera på de stora problemen i världen. Men vad gör vi med våra liv? Var är perspektivet?

Läsningen ur Romarbrevet deklarerar att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Medan vår uppmärksamhet var fäst på fel saker, medan vi frågar efter fel tecken, medan vi riktar vår uppmärksamhet på sådant som inte för världen framåt – då kom Kristus för att rädda oss. Och inte bara för att ta oss bort härifrån, utan för att frälsa oss till att inte längre vara Guds fiender. Att frälsa oss till att förstå världen i ljuset av vad Gud säger om den och bli Guds medarbetare.

Så lyft blicken från alla angelägenheter och allt som riktar din uppmärksamhet mot sådant som inte är till nytta. Framförallt, lyft blicken och se Kristus, han som tar bort världens synd. För sådana problem som världen är full av löses inte genom missriktad uppmärksamhet och genom att bara hoppas att världen blir en bättre plats. Världens problem löses enbart genom att se Gud, genom att samarbeta med honom, genom att fråga honom vart vår uppmärksamhet behöver vara riktad. Jag tror att varje kristen är sänd till att lösa något av världens problem, men vi måste akta oss för att fastna i våra egna angelägenheter, och istället rikta vår uppmärksamhet mot Gud och vår nästa – och våga sätta Jesu död och uppståndelse, och det som vi lär oss av honom, som det främsta tecknet och riktmärket för hur världen skall upprättas.