Julotta i Kronoby kyrka

 

Jes. 9:2-7

Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus,
över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram.

Du låter jublet stiga,
du gör glädjen stor.
De gläds inför dig
som man gläds vid skörden,
som man jublar när bytet fördelas.

Oket som tyngde dem,
stången på deras axlar,
förtryckarens piska
bryter du sönder,
som den dag då Midjan besegrades.
Stöveln som bars i striden
och manteln som fläckats av blod,
allt detta skall brännas, förtäras av eld.

Ty ett barn har fötts,
en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar,
och detta är hans namn:
Allvis härskare,
Gudomlig hjälte,
Evig fader,
Fredsfurste.

Väldet skall bli stort,
fredens välsignelser utan gräns
för Davids tron och hans rike.
Det skall befästas och hållas vid makt
med rätt och rättfärdighet
nu och för evigt.

Herren Sebaots lidelse
skall göra detta.

Hebr. 1:1-6

Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom. Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden. Han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna som det namn han har fått i arv är förmer än deras. Ty aldrig har Gud sagt till någon ängel:

Du är min son,
jag har fött dig i dag,

eller:

Jag skall vara hans fader,
och han skall vara min son.

Och när han låter sin förstfödde son träda
in i världen säger han:

Alla Guds änglar skall hylla honom.

Joh. 1:1-14

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset.

Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud.

Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.

Predikan

Det finns en engelskspråkig bok av James Smith som heter: “You are what you love”. Du är vad du älskar.

I jultiden har denna tanke utmanat mig och slagit mig med en ny insikt. Du är vad du älskar. Vad älskar jag egentligen? Vad är jag? Vad älskar Gud? Vad är Gud?

Ordet blev kött. Gud älskar människan. Gud är människa.

Genom hela mänsklighetens historia har det funnits ett mörker. Så långt bakåt vi kan gå i historien märker vi att det finns en kamp att kämpa. Det finns förtryckare. Det finns sådant som tynger oss. Det finns strid. Det finns mantlar som fläckats med blod. Och till den världen kommer Gud, ja inte bara kommer, utan föds. Gud kommer inte flygande ner från ett moln för att visa hur fantastisk han är, utan han föds, han växer, han lever. Han blir människa.

Fastän mänskligheten tyngs av syndens börda, fastän vi är brustna, söndriga. Fastän vi hatar och strider, fastän vi är avundsjuka och snåla. Så älskar Gud oss. Och han blir vad han älskar.

Ordet blev kött. Evighetens Gud inte bara demonstrerar ett mänskligt liv, utan lever ett mänskligt liv. Han blir som oss i allt. Mitt i vårt mörker lyser ett ljus. Jesus, Guds son och Marias son, kommer till oss för att lära oss något, för att rädda oss från synden, för att återskapa det brustna. I honom är hela den kosmiska härskaren och i honom är allt vad det innebär att vara människa.

Människans börda är en kroppslig börda. Det finns ingen människa som inte har en kropp, kroppen är vad vi är. Därför älskar Gud oss just genom att bli kött. Eftersom vår börda är kroppslig så kommer Gud till oss i en kropp för att göra slut på kroppens lidande. Hans liv visar vilka Guds tankar för människan är. Jesus förkroppsligar Faderns vilja. I Jesus är ande och kött helt i samklang. Och lika som våra överträdelser tar sig uttryck genom vår kropp, i vår hjärna, genom våra handlingar, så kommer frälsningen till oss i en kropp. Först som ett barn, begränsat till sin förmåga på samma sätt som alla barn, men senare i en vuxen människas mognad. Lika som våra kroppar lider under synden och möter döden, så lider han på korset och möter döden. Inte för att han orsakat det åt sig själv, utan därför att hela skapelsen har blivit lagd under synden. Men han uppstår, döden hade inte makt över Gud. Döden hade inte makt över den kropp som första gången sedan syndafallet var utan synd. Döden kunde inte behålla en kropp som ägdes av kärleken. Ljuset lyser i mörkret.

Lyssna på texterna igen i ljuset av denna tanke:

Ty ett barn har fötts,
en son är oss given.

Väldet är lagt på hans axlar,
och detta är hans namn:
Allvis härskare,
Gudomlig hjälte,
Evig fader,
Fredsfurste.

Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden.

…åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn…

Det finns ett nytt sätt att leva. Att leva som Guds barn. Lika som Ordet föddes genom Maria kan vi idag ta emot det. Vi kan höra evangeliet att Gud har befriat oss och leva som om det var sant. Vilken nytta är ett evangelium som inte förändrar våra liv? Vi har rätten att leva som Guds barn. Under hans uppfostran och ledning. Vi får lära oss av Jesus, han som är vår lärare. Vi får följa honom, han är vår herre. Vi får vända oss till honom, han är vår vän. Och vi får förtrösta på honom, han är vår frälsare.

Då vi gör det kan vi se hur våra liv förändras till det bättre. Hur vi lär oss nåd där som vi tidigare haft bitterhet. Hur vi får mod att följa, där som vi tidigare ryggat tillbaka. Hur vi kan öppna våra hjärtan, där vi tidigare haft hårdhet. Där vi får överlämna allt i Faderns händer, i kraft av det som Jesus gjort för oss.

Det tog Jesus 30 år att förbereda sig för sitt verk. Det var en tid av tillväxt som kantades av skolor, erfarenheter och tid med Fadern i bön och fasta. Det tar tid för en människa att nå mognad. Men för den som idag väljer att ta emot julens budskap: att Gud är nära sitt folk, att en frälsare är född. Så finns ett liv som Guds barn i förvar. Det livet är inte alltid det minsta motståndets väg, men det är meningsfullt och fullt med nåd och sanning.

Gud älskar människan och blir människa. Vad älskar du och jag? Vad strävar vi efter att bli? Mitt i världens mörker, vill vi vara ljus? Jesus har renat oss från synden och öppnat vägen till att leva som Guds barn, det är ett liv i Guds härlighets ljus, vill du ta emot inbjudan?