Att öva sin tunga – Trettonde söndagen efter pingst – Familjemässa i Kronoby

Första läsningen
Ordspr. 18:4-8, 21

Människors ord är som djupt vatten
men vishetens källa en strömmande bäck.

Illa är att ta parti för en skyldig
och vägra en oskyldig hans rätt.

Dårens ord leder till strid,
hans mun tigger stryk.

Dårens mun blir hans fördärv,
hans ord en fälla för honom själv.

Baktalarens ord är som läckerheter,
de slinker ner i människans inre.

Tungan har makt över liv och död,
de som kan tygla den får njuta dess frukt.

Andra läsningen
Jak. 3:2-12

Vi felar alla på många sätt. Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig, och han kan tygla hela sin kropp. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han skall lyda oss styr vi också hela hans kropp. Och tänk på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar; ändå styr rorsmannen dem med det lilla rodret dit han vill. På samma sätt med tungan; den är en liten lem men kan skryta över hur mycket den förmår. En liten eld kan sätta en hel skog i brand. Och tungan är en eld, själva den onda världen bland våra lemmar. Den fläckar hela vår kropp, den sätter livshjulet i brand och har själv sin eld från helvetet. Det finns ingen art bland fyrfotadjur, fåglar, kräldjur eller havsdjur som inte kan betvingas och har betvingats av människan. Men tungan kan ingen människa betvinga, oregerlig och ond som den är och full av dödligt gift. Med den tackar och lovar vi vår Herre och fader, med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbilder. Från samma mun kommer lovsång och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. Inte kan samma källsprång ge både sött och bittert vatten? Och, mina bröder, inte kan ett fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon eller en saltkälla ge sötvatten.

Evangelium
Matt. 12:33-37

Jesus säger:
”Antingen får ni säga att trädet är bra och frukten bra, eller att trädet är dåligt och frukten dålig; på frukten känner man trädet. Huggormsyngel, hur skulle ni kunna säga något gott, ni som är onda? Munnen säger vad hjärtat är fullt av. En god människa tar fram det som är gott ur sitt goda förråd, och en ond människa tar fram det som är ont ur sitt onda förråd. Men jag säger er att varje onyttigt ord som människorna yttrar skall de få svara för på domens dag. Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas.”

Predikan
Hur länge tar det för ett träd att växa? När börjar det bära frukt?

Alla bilder för vårt talande som vi just har hört läsas har en underton av tillväxt och riktning. Det finns en målmedvetenhet i alla bilder, som vi inte ska ignorera.

Hur växer ett träd upp egentligen och hur får vi det att bära god frukt? Tänk dig ett äppelträd. Man gräver en grop. Man sätter ner en planta. Man gödslar, man vattnar, man upprepar. Kanske ympar man in något nytt i trädet. Vidare väntar man, men inte bara genom att luta sig bakåt och se på, utan man väntar vaksamt och följer med hur trädet växer, så man kan stöda det eller ansa det enligt behov. Att ha ett bra träd, med god frukt, är inte en självklarhet och inte heller är det något som i regel händer i misstag.

De andra bilderna som idag lästs är ett skepp som styrs av ett litet roder. Ett förråd dit någon samlat goda saker. Ett betsel som styr och tämjer en stor häst.

Alla dessa exempel har en medvetenhet i sig. Det är någon som odlar den goda frukten, det är någon som navigerar skeppet, det är någon som samlar goda saker i sitt förråd, det är någon som tämjer hästen. Det händer inte i misstag.

Vi har möjligheten att öva oss i att använda vår tunga väl. Jesus säger att våra ord kommer att fungera som en av måttstockarna när vi en dag står inför domaren. Det är av många orsaker viktigt att vi väljer våra ord. Men hur gör man? Om vi vet hur man odlar ett fruktträd, hur kommer det sig att vi inte vet hur man tämjer en tunga?

Jag vill ge förslag, jag har använt dem alla någon gång: 1. Gå en tid utan att ljuga. Välj medvetet att under t.ex. kommande vecka ska jag inte uttala en enda lögn och om jag gör det ska jag korrigera den direkt. 2. Var tyst. Besluta dig för en dag då du inte säger något alls. Gå till jobbet och gör det tydligt att du inte tänker prata under den dagen. 3. Vägra säga något negativt under en begränsad tid.

Ingen av dessa övningar fungerar som riktlinjer för livet i sig själva. Lika som man inte får sätta för mycket gödsel på ett träd. Men att göra något sådant nu och då kan föra med sig mycket gott. Plötsligt märker man att världen fungerar bra också då man inte själv går och berättar åt folk hur de ska tänka eller vad de ska göra. Plötsligt märker man hur ens ord vanligtvis påverkar människor runtomkring en. Plötsligt märker man hur mycket lögn och negativitet, eller gamla inbillningar, som fyllt ens talande.

Våra ord har kraft och vi använder dem dagligen. De formar vårt tänkande och de förändrar våra omständigheter. Hur är det med dig? Hur mycket tid har du lagt ner på att behärska din tunga? Att lära sig detta är en del av vad det innebär att leva i omvändelse. Gud kallar oss ut ur lögnen och in i sanningen och en del av vår tro är att vi får lära oss att leva och tala så som Gud vill.

När vi gör det får vi se hur mycket gott vi kan föra in i världen, hur väl vi kan samverka med Herren,  då vi väljer våra ord väl.