Predikan, 2a advent, Om tro

Jes 35:3-6
Ge styrka åt kraftlösa armar, stadga åt skälvande knän! Säg till de förskrämda: ”Fatta mod, var inte rädda!

Se, er Gud är här, hämnden kommer, Guds vedergällning. Han kommer själv för att rädda er.”

Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra. Då skall den lame hoppa som en hjort och den stumme brista ut i jubel.

Vatten bryter fram i öknen, bäckar i ödemarken.

Hebr 10:35-39

Ge inte upp er frimodighet. Den skall rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat, ty: Ännu en liten tid, sedan kommer han som skall komma, och han skall inte dröja. Min rättfärdige skall leva genom sin tro. Men: Om han drar sig undan är han inte längre till glädje för mig. Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade, utan till dem som tror och räddar sitt  liv.

Luk 12:35-40

Jesus sade till sina lärjungar: ”Fäst upp era  kläder och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar på att deras herre  skall komma hem från ett bröllop, så att de genast kan öppna när han kommer och  bultar på porten.

Saliga de tjänarna, eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannerligen, han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords  och själv gå och passa upp dem. Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare  – saliga är de tjänarna, när han finner dem beredda.

Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset.

Var beredda, också ni, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.”

Predikan

Vad är det att tro?

Finns det något magiskt i att då vissa rätta tankar går genom vårt huvud så blir i plötsligt räddade från denna världs elände?

Är det så att bara vi förstår Jesus rätt, så kommer vi en dag till himlen?

Vad är poängen med att tro? Och vad ska man tro på egentligen?

I dagens texter talas om den som tror: den som tror och räddar sitt liv!

Jesus ger en liknelse om tjänare som vakar. Tjänarna vet nämligen att deras mästare i något skede skall komma tillbaka från en bröllopsfest. Jag vet inte med dig, men det ter sig för mig som att Jesus försöker göra en poäng kring vad tro egentligen är. Det är att göra de logiska förberedelserna i ljuset av vad man vet att är sant. Tjänarna inväntar den Herre som är på kommande. De lever ut sin tro att han är på väg! Det är en sann tro och en passionerad tro. De vet att mästaren uppskattar det om de agerar i enlighet med det de hört: Att han skall komma.

Jesus ger också ett annat exempel: då en tjuv bryter sig in, så skulle han nog bli hindrad om man visste när han kommer. Man agerar på sin tro, att vid den och den tiden kommer tjuven.

Vi skall alltså på samma sätt vara beredda. Den stund då Jesus kommer tillbaka känner ingen. Men då den kommer så förväntas att vi har tro.

Men vilken tro? Och hur ska vi agera i ljuset av den tron? Tjänarna har det ju enkelt: mästaren kommer hem från en fest, håll dörrarna olåsta, förbered eventuella kvällsrutiner där hemma. Men hur skall vi agera utgående från den tro som vi uppmuntras till? Vilka konsekvenser har den tron?

Jesaja säger att vi skall fatta mod! Vi behöver inte vara rädda! Vår Gud är här och hans rättvisa dom skall komma! Vår tro är att vi inte behöva vara rädda.

Jesaja säger att vi skall ge styrka åt kraftlösa armar och stadga åt skälvande knän! Vår tro är att den som är svag skall få styrka då Jesus kommer till oss.

Jesaja säger att Gud själv kommer för att rädda oss. Vi har orsak till jubel! Världsaltets skapare, Herren över liv och död ser oss och vill oss väl. Vår tro är att Gud är för oss!

Då man har en tro får den logiska konsekvenser. Då vi säger oss tro att alla människor är värdefulla, att alla är skapade av Gud och gjorda till Hans avbild. Då blir den logiska konsekvensen att då vi möter någon som lider så försöker vi ta del i deras lidande. Konsekvensen blir att då vi möter någon med kraftlösa armar eller skälvande knän så erbjuder vi vår styrka. Om vi säger oss tro att alla människor är värdefulla, men inte lever ut det. Då är vår tro på varje människas lika värde död. “Tron utan gärningar är död”. Det är enbart då vi verkligen ser varandra och hjälper varandra som vi kan tala om en levande tro på alla människors värde.

Vad är då en levande tro på Kristus? “Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade, utan till dem som tror och räddar sitt liv.”

Tron på Kristus är för det första att förstå att vi alla är syndare. Det betyder att vi gått miste om det goda som Gud lagt in i oss och i skapelsen. I praktiken betyder detta att vi är ödmjuka (i ordets rätta bemärkelse) inför varandra. Vem är jag att döma en annan eller se ner på någon? Jag är brusten och vilsen, liten i världen lika som alla andra.

Tron på Kristus är för det andra att veta att Jesus är vår frälsare. “Så älskade Gud världen att Han gav den sin ende son, så att var och en som tror på Honom inte skall gå under, utan ha evigt liv.” Gud kommer till oss, för att Han älskar oss och vill föra oss tillbaka till allt det goda Han en gång gett oss.

Tron på Kristus är vidare lärjungaskapets väg. Jesus är vår mästare – han vägleder oss och lär oss vad det goda livet handlar om. Vi får lära oss att leva rättfärdigt, att följa Hans bud och vi får märka att i den mån vi klarar av det så för det med sig glädje och salighet. Jesus vet vad det är att vara människa och vad det innebär att leva i denna värld.

Till sist: Tron på Kristus är att vi lever ut det som Jesus har lärt oss.

Då vi börjar tro att Gud har frälst oss, räddat oss från synden, för att Han älskar oss, då kan vi vara frimodiga. Då vi börjar tro att Guds kärlek gäller varje människa, då riktar sig vår frimodighet mot att göra våra närmastes vardag bättre. Då vi börjar tro att Gud, genom sin församling, verkar i världen sprider sig glädjebudet om frälsningen till våra byar och städer.

Tron leder till gärningar. Så som vi tror agerar vi. Tron är inte en bedrift med vilken vi betalar vår väg till himmelen. Tron är vår respons på det som vi vet om verkligheten.

Jesus kommer till oss.

Jesus dog på korset för våra synder.

Om vi verkligen tror det så kan vi leva i förlåtelse. Tron är förtröstan på att Gud är kärleksfull och nådig. Det har han visat oss i Kristus.

Det kräver ingen tro av mig för att Jesus skall ha dött och uppstått. Men det krävs tro av mig om jag vill se frukten av det i mitt eget liv.

Det är därför Jesus uppmuntrar oss att vara beredda, som tjänarna i liknelsen. Om allt det vi säger oss tro är sant – var är då vår beredskap att leva det? Låt oss bli en kyrka med en levande tro på en nådig Gud som vill alla människor väl och som kommer till oss för att vara med oss och tjäna oss.