Terjärv skriftskola, uppgifter vid kyrkan

Gör en uppgift i taget. Niklas och Ronny fungerar som enväldiga domare. I alla uppgifter som kräver film eller foto ska alla utom fotografen synas. Alla uppgifter bedöms på en skala från 1-5. Flest poäng vinner! Tid har ni fram till 11:20.

 1. Välj en profet som finns i kyrkan och fota hela ert lag i samma position som han.
  Poäng enligt inlevelse och svårighetsgrad.
 2. Hur många kors (inte målade eller ristade, utan sådana föremål som är kors i sig själva) hittar ni innanför kyrkomuren? Meddela åt domarna på vilka olika sätt de kors ni ser används och varför de är där de är.
  Poäng enligt rätt mängd kors och djup av reflektionen kring deras uppgift.
 3. Välj en bibelberättelse och dramatisera den. Filma den på en smartphone. Uppgiften är godkänd om någon av domarna känner igen berättelsen utan förklaringar.
  Poäng enligt konstnärlig kvalitet och tydlighet.
 4. Gör ett fotokollage där tre bilder av varje del i treenigheten kommer fram. (Totalt nio bilder per kollage.)
  Poäng enligt mångsidighet och djup i förklaringen av kollaget.
 5. Skriv i egna ord en “trosbekännelse” om vilken människans uppgift är i livet. Minst tre meningar.
  Poäng enligt domarnas enväldiga i stunden påkomna motiveringar.
 6. Skriv egna ord till en psalm.
  Poäng enligt språklig kvalitet och teologiskt innehåll.
 7. Gå till Niklas för nästa uppgift.