Om

Niklas är make, pappa, pastor och tänkare.

Gift med Johanna sedan 2013. Pappa till Vera sedan 2018 och till Agnes sedan 2020.

Jobbar sedan 2016 i Kronoby församling som församlingspastor, tf kyrkoherde och tf kaplan. Är numera kyrkoherde och sedan 2022 kontraktsprost i Pedersöre prosteri.

Sysslar med coaching, bland annat genom Nordic School of Entrepreneurship. Har tidigare jobbat med koordinations- och ledningsuppgifter för Veritas Forum Finland. Har varit engagerad i frågor som berör ledarskap och produktivitet, bl.a. genom operativt ledarskap inom Kyrklig Akademi för Unga Ledare.

Intresserar sig för vuxenpedagogik och coaching som metoder för att få olika gemenskaper att fungera bättre. Tänker också mycket på effektivitet och produktivitet.

Hemsidan är något av ett hobbyprojekt. Här publiceras predikningar från gudstjänstlivet, främst i Kronoby, Nedervetil och Terjärv.